THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TẠM DỪNG HỆ THỐNG TDOFFICE

Thực hiện văn bản 9008/UBND-VXNV ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice .
Từ ngày 15/01/2022 Hệ thống phần mềm TDOFFICE sẽ tắt các chức năng xử lý văn bản, chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản các năm cũ .
Trung tâm CNTT&TT thông báo để các cơ quan đơn vị chủ động trong việc tra cứu dữ liệu năm cũ văn bản.
Trân trọng!

 
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: